Met expertbegeleiding naar succes


Als ondernemer heeft u naast vernieuwing vele bordjes hoog te houden. Om te zorgen dat uw vernieuwing een daadwerkelijk succes wordt biedt MKB Winstpunt expertbegeleiding. De vernieuwing binnen uw bedrijf wordt projectgericht opgepakt en geheel toegespitst op úw vernieuwing. MKB winstpunt levert expertise en zorgt voor de begeleiding. Na afloop hebt u twee concrete winstkansen; Eén waar u direct wat aan hebt en een andere voor de middellange termijn.

 

De expertbegeleiding neemt ca. 9 maanden in beslag waarin samen met u een aantal stappen doorlopen wordt. De diepgang en tijdsbesteding per stap wordt in nauw overleg met u bepaald.

 

Tijdens de eerst stap, willen, bepalen we de marktmogelijkheden, het klantbeeld en de richting waar u met uw onderneming naar toe wilt groeien.

 

Dit strategische kader is uitgangspunt voor de volgende stap: het koersen. Daarin wordt creativiteit gericht ingezet om tot vernieuwing te komen.  Dat kan gaan over (nieuwe) producten, diensten, businessmodellen, markten of interne thema's.

 

In de volgende stap ('richten') worden keuzes gemaakt en vastgelegd in een businessplan.

 

Het daadwerkelijke succes wordt gemaakt in de stap 'doen' waarin producten of diensten inhoudelijk en organisatorisch worden uitgewerkt. Ook worden in deze stap de eerste klanten en/of financiering gezocht.

 

Investering

Voor alle onderdelen in het programma geldt dat MKB Winstpunt dankzij financiële steun van haar voornaamste partners, provincie Gelderland en MKB-Nederland de kosten voor u laag kan houden. Uw investering bestaat grotendeels uit tijd.

 

De (lage) kosten voor expert begeleiding wordt in onderling overleg afgestemd en is mogelijk vanaf € 2.500,-

MKB winstpunt werkt projectmatig. U weet vooraf wat het kost, wat u mag verwachten en welke tijd en inspanning dit vergt. Of het nu gaat om bewustwording, focus of om de realisatie/uitvoering. MKB winstpunt helpt met deze belangrijke keuzes, biedt het netwerk en de expertise om keuzes te kunnen maken en houdt het tempo er in.

 

Kortom, reden genoeg om contact op te nemen voor meer informatie of meteen het aanmeldformulier in te vullen.