Samenwerkingsverbanden


MKB Winstpunt is een netwerk van- en door ondernemers. Ontstaan als initiatief vanuit MKB Nederland geloven wij in de kracht van ondernemers om elkaar te helpen met het realiseren van vernieuwing. In de stichting als rechtsvorm komt de netwerk-gedachte maximaal tot uiting.

 

MKB Winstpunt focust daarom op het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en inspireert ondernemers bij hun strategische uitdagingen. Het netwerk van MKB Winstpunt helpt actief bij vernieuwing en het stimuleren van samenwerkingen tussen bedrijven. Met als doel de bedrijven zelfstandig of in onderlinge samenwerking nieuwe producten, diensten, businessmodellen en bedrijfsprocessen te laten ontwikkelen én te realiseren.

 

MKB Winstpunt kent vele soorten samenwerkingsverbanden. Zo werken wij met vele experts, hebben wij verschillende (financiële) partners en zijn er vele ondernemers die deelnemen.

Het actieve netwerk van MKB Winstpunt

Prezi presentatie

 

 

 

 

MKB winstpunt is een initiatief van

 

 

MKB Winstpunt wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van

 

 
 

Provindcie Gelderland biedt ondernemers nog vele andere ondersteuningsmogelijkeden, kijk op:
www.ondernemengelderland.nl

 

Partners MKB Winstpunt